Hawlfraint

12/11/18

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru sy’n cadw hawlfraint ar y deunydd ar y wefan hon.

Mae croeso i chi ailddefnyddio deunydd o’r wefan yn ddi-dâl o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored.  Pan wnewch hynny, dylech gynnwys y priodoliad canlynol:
"Ⓗ Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, [blwyddyn cyhoeddi], trwyddedwyd o dan y Drwydded Llywodraeth Agored", a chynnwys dolen i’r Drwydded Llywodraeth Agored.

Mae’r Drwydded Llywodraeth Agored i’w chael yn

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/

 
I gael rhagor o wybodaeth, gallwch ysgrifennu at Information Policy Team, The National Archives, Kew, Richmond, Surrey, TW9 4DU, neu drwy e-bost at:
psi@nationalarchives.gsi.gov.uk.

Mae’r mapiau ar ein gwefan yn hawlfraint ar y cyd rhwng Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru a’r Arolwg Ordnans.  Gellir ailddefnyddio cynnwys Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru o dan y Drwydded Llywodraeth Agored, fel y nodwyd uchod.  Cyn gwneud hynny, bydd angen i chi hefyd gael cytundeb gan yr Arolwg Ordnans i ddefnyddio’i ddeunydd. 

Mae llinell gymorth gan yr Arolwg Ordnans ar 08456 05 05 05 a customerservices@ordnancesurvey.co.uk a fydd yn gallu rhoi cyngor ar sut i wneud hyn.

Ⓗ Hawlfraint CFfDLC 2016

Ein logo

Mae cyfyngiadau ar ddefnyddio ein logo ac ni chaiff unigolion na sefydliadau eraill ei ddefnyddio heb ganiatâd ffurfiol gennym ni.

I ofyn am ganiatâd i ddefnyddio ein logo, anfonwch e-bost i ymholiadau@ffiniau.cymru.
Ⓗ Hawlfraint CFfDLC 2016