Amdanon ni

07/02/20

Cafodd y Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru  ei sefydlu ym 1974 o dan Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.  Cawsom ein hail-enwi'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn 2013 o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013 (dolen allanol).

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn gorff annibynnol a noddir gan Lywodraeth Cymru gyda’r prif amcan o gynnal a chyhoeddi rhaglen o waith parhaol sydd yn adolygu’r trefniadau etholiadol dros y 22 prif cyngor yng Nghymru.

Mae’r Comisiwn yn gwneud argymhellion arolygon etholiadol y mae’n teimlo eu bod er budd llywodraeth leol effeithiol a chyfleus.

 

 

Comisiynwyr

  • Cadeirydd: Dr Debra Evans-Williams
  • Dirprwy Gadeirydd Dros Dro: Mr Ceri Stradling
  • Aelod: Mr David Powell
  • Aelod: Mrs Julie May
  • Aelod: Mr Theodore Joloza

Pwllgor Archwilio

  • Aelod Annibynnol: Mrs Julie James

Ysgrifenyddiaeth

  • Prif Weithredwr: Mrs Shereen Williams MBE