Amdanon ni

07/02/20

Cafodd y Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru  ei sefydlu ym 1974 o dan Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.  Cawsom ein hail-enwi'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn 2013 o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013 (dolen allanol).

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn gorff annibynnol a noddir gan Lywodraeth Cymru gyda’r prif amcan o gynnal a chyhoeddi rhaglen o waith parhaol sydd yn adolygu’r trefniadau etholiadol dros y 22 prif cyngor yng Nghymru.

Mae’r Comisiwn yn gwneud argymhellion arolygon etholiadol y mae’n teimlo eu bod er budd llywodraeth leol effeithiol a chyfleus.

Comisiynwyr

  • Cadeirydd: Beverley Smith
  • Dirprwy Gadeirydd Dros Dro: Michael Imperato
  • Aelod: Frank Cuthbert
  • Aelod: Dianne Bevan

Pwllgor Archwilio

  • Aelod Annibynnol: Julie James

Ysgrifenyddiaeth

  • Prif Weithredwr: Shereen Williams MBE OStJ DL