Skip to content

Gwybodaeth am y Rhaglen

Gwybodaeth am y Rhaglen

Dogfennau sy'n perthyn i'n rhaglen bresennol o adolygu ffiniau.
Mae dogfennau all weddol sy'n perthyn o adolygu ffiniau ar gael i'w lawrlwtho yma. Mae'r rhain yn cynnwys:
  • Arolygon o Ffiniau Tua'r Môr: Polisi ac Arfer

Dolenni perthnasol

Mae’r arweiniad hwn yn nodi cwmpas yr arolygon gan esbonio’r gweithdrefnau y bydd y Comisiwn yn eu dilyn.
Sut i gysylltu â'r Comisiwn.