Skip to content

Adolygiadau

Adolygiadau

Rydym yn gyfrifol am gynnal arolygon o drefniadau etholiadol awdurdodau lleol. Yma, gallwch gael mwy o wybodaeth am ein rhaglen arolygon bresennol a lawrlwytho adroddiadau ar gyfer yr arolygon unigol a gyflawnir gan y Comisiwn.

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru sy'n gyfrifol am gynnal y mathau canlynol o arolygon.

  • Arolygon Ffiniau
  • Arolygon Cymunedol
  • Arolygon Etholiadol
Mae gan y Comiswn raglen gyfredol o Arolygon Etholiadol, y bydd yn gweithio arnynt rhwng 2017 a 2021.
Am fwy o wybodaeth am ein gwahanol fathau o arolygon a'n rhaglen waith bresennol, dewiswch y pannawd priodol o'r Ddewislen Arolygon.