Cyhoeddiadau

Mae’r adran hon yn cynnwys cyhoeddiadau nad ydynt yn berthnasol i arolygon y Comisiwn. Os ydych yn edrych am adroddiadau neu gwybodaeth yn ymwneud ag Arolygon, gwelwch yr adran arolygon o’r gwefan os gwelwch yn dda.

Corfforaethol

Diben: Gweithredu fel canllaw ar gyfer Aelodau, staff ac ymchwilwyr y Comisiwn mewn achos posibl o dwyll neu anghyfreithlondeb arall.

06/08/14
Canllawiau
Mae’r arweiniad hwn yn nodi cwmpas yr arolygon gan esbonio’r gweithdrefnau y bydd y Comisiwn yn eu dilyn.
03/06/14
Corfforaethol
Cyhoeddiad Strategaeth Cyfathrebu 2014
14/02/14
Corfforaethol

Mae’r Weithdrefn hon yn nodi’r trefniadau a fabwysiadwyd gan y Comisiwn Ffiniau Democratiaeth Leol i Gymru ar gyfer ymdrin â chwynion.

24/10/13