Cyhoeddiadau

Mae’r adran hon yn cynnwys cyhoeddiadau nad ydynt yn berthnasol i arolygon y Comisiwn. Os ydych yn edrych am adroddiadau neu gwybodaeth yn ymwneud ag Arolygon, gwelwch yr adran arolygon o’r gwefan os gwelwch yn dda.

Adroddiadau Blynyddol

Mae'r Adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 mawrth 2016.

24/06/16
Adroddiadau Blynyddol

Mae'r Adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2016.

27/05/16
Corfforaethol
Rydym wedi mabwysiadu'r egwyddor, wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru, y byddwn yn trin y Gymraeg a'r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal.
17/05/16
Corfforaethol

Diben: Mae hwn yn ddangos bod tâl i gyflogeion uniongyrchol yn y Comisiwn yn gymesur â chyfrifoldeb a rôl.

06/05/16
Cofnodion o Gyfarfodydd y Comisiwn
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Democratiaeth Leol yn ystod 2016.
05/04/16
Corfforaethol
Mae'r Comisiwn yn cydnabod pa mor bwysig yw arferion da ar gyfer rheoli gwynbodaeth a chofnodion ac mae wedi ymrwymo iddynt fel rhan annatod o'i strategaeth fusnes.
08/03/16
Cofnodion Cyfarfodydd Archwilio ac Atal Risg
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan y Pwyllgor Archwilio ac Atal Risg yn ystod 2015.
12/02/16
Corfforaethol

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Swyddfa’r Cabinet y Comisiwn Ffiniau i Gymru Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru a Llywodraeth Cymru

07/01/16
Adroddiadau Blynyddol

Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2015.

20/10/15
Corfforaethol

Mae’r Cod Ymarfer hwn yn amlinellu yr egwyddorion sy’n llywio ein hymagwedd tuag at lywodraeth agored.

25/08/15