Cyhoeddiadau

Mae’r adran hon yn cynnwys cyhoeddiadau nad ydynt yn berthnasol i arolygon y Comisiwn. Os ydych yn edrych am adroddiadau neu gwybodaeth yn ymwneud ag Arolygon, gwelwch yr adran arolygon o’r gwefan os gwelwch yn dda.

Corfforaethol

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Swyddfa’r Cabinet y Comisiwn Ffiniau i Gymru Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru a Llywodraeth Cymru

07/01/16
Adroddiadau Blynyddol

Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2015.

20/10/15
Corfforaethol

Mae’r Cod Ymarfer hwn yn amlinellu yr egwyddorion sy’n llywio ein hymagwedd tuag at lywodraeth agored.

25/08/15
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Democratiaeth Leol yn ystod 2015.
24/04/15
Corfforaethol

Diben: Gweithredu fel canllaw ar gyfer Aelodau, staff ac ymchwilwyr y Comisiwn mewn achos posibl o dwyll neu anghyfreithlondeb arall.

06/08/14
Canllawiau
Mae’r arweiniad hwn yn nodi cwmpas yr arolygon gan esbonio’r gweithdrefnau y bydd y Comisiwn yn eu dilyn.
03/06/14
Corfforaethol
Cyhoeddiad Strategaeth Cyfathrebu 2014
14/02/14
Corfforaethol

Mae’r Weithdrefn hon yn nodi’r trefniadau a fabwysiadwyd gan y Comisiwn Ffiniau Democratiaeth Leol i Gymru ar gyfer ymdrin â chwynion.

24/10/13