Cyhoeddiadau

Mae’r adran hon yn cynnwys cyhoeddiadau nad ydynt yn berthnasol i arolygon y Comisiwn. Os ydych yn edrych am adroddiadau neu gwybodaeth yn ymwneud ag Arolygon, gwelwch yr adran arolygon o’r gwefan os gwelwch yn dda.

Canllawiau
Cyfarwyddyd sy'n rhoi manylion am yr hyn sydd ynghlwm mewn adolygiad etholiadol.
15/11/16
Adroddiadau Blynyddol

Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2016.

08/11/16
Cofnodion Cyfarfodydd Archwilio ac Atal Risg
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan y Pwyllgor Archwilio ac Atal Risg yn ystod 2016.
05/10/16
Adroddiadau Blynyddol

Mae'r Adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 mawrth 2016.

24/06/16
Adroddiadau Blynyddol

Mae'r Adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2016.

27/05/16
Corfforaethol
Rydym wedi mabwysiadu'r egwyddor, wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru, y byddwn yn trin y Gymraeg a'r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal.
17/05/16
Corfforaethol

Diben: Mae hwn yn ddangos bod tâl i gyflogeion uniongyrchol yn y Comisiwn yn gymesur â chyfrifoldeb a rôl.

06/05/16
Cofnodion o Gyfarfodydd y Comisiwn
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Democratiaeth Leol yn ystod 2016.
05/04/16
Corfforaethol
Mae'r Comisiwn yn cydnabod pa mor bwysig yw arferion da ar gyfer rheoli gwynbodaeth a chofnodion ac mae wedi ymrwymo iddynt fel rhan annatod o'i strategaeth fusnes.
08/03/16
Cofnodion Cyfarfodydd Archwilio ac Atal Risg
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan y Pwyllgor Archwilio ac Atal Risg yn ystod 2015.
12/02/16