Cyhoeddiadau

Mae’r adran hon yn cynnwys cyhoeddiadau nad ydynt yn berthnasol i arolygon y Comisiwn. Os ydych yn edrych am adroddiadau neu gwybodaeth yn ymwneud ag Arolygon, gwelwch yr adran arolygon o’r gwefan os gwelwch yn dda.

Canllawiau

Gofynnwyd i’r Comisiwn yn Lythyr Cylch Gwaith diwygiedig 2018/19 ddarparu dadansoddiad o effeithiau ymestyn yr etholfraint ac ystyried effaith bosibl estyniad o’r fath ar arolygon etholiadol y Comisiwn.

07/05/19
Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol y Comisiwn ar gyfer y flwyddyn cyllidol 2017/18.

09/08/18
Corfforaethol

Diben: Mae hwn yn ddangos bod tâl i gyflogeion uniongyrchol yn y Comisiwn yn gymesur â chyfrifoldeb a rôl.

24/07/18
Adroddiadau Blynyddol

Mae'r Adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2018.

25/06/18
Adroddiadau Blynyddol

Mae'r Adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2018.

17/05/18
Cofnodion o Gyfarfodydd y Comisiwn
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Democratiaeth Leol yn ystod 2018.
02/05/18
Cofnodion Cyfarfodydd Archwilio ac Atal Risg
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan y Pwyllgor Archwilio ac Atal Risg yn ystod 2017.
05/03/18
Canllawiau
Cyfarwyddyd sy'n rhoi manylion am yr hyn sydd ynghlwm mewn adolygiad cymunedol.
23/02/18
Adroddiadau Blynyddol

Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2017.

22/01/18
Corfforaethol

Mae datblygu cynaliadwy yn egwyddor arwain ganolog i holl weithgareddau’r Comisiwn.

22/11/17