Cyhoeddiadau

Mae’r adran hon yn cynnwys cyhoeddiadau nad ydynt yn berthnasol i arolygon y Comisiwn. Os ydych yn edrych am adroddiadau neu gwybodaeth yn ymwneud ag Arolygon, gwelwch yr adran arolygon o’r gwefan os gwelwch yn dda.

Canllawiau
Cyfarwyddyd sy'n rhoi manylion am yr hyn sydd ynghlwm mewn adolygiad cymunedol.
23/02/18
Adroddiadau Blynyddol

Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2017.

22/01/18
Corfforaethol

Mae datblygu cynaliadwy yn egwyddor arwain ganolog i holl weithgareddau’r Comisiwn.

22/11/17
Adroddiadau Blynyddol

Mae'r Adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2017.

15/09/17
Adroddiadau Blynyddol

Mae'r Adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2017.

29/07/17
Cofnodion o Gyfarfodydd y Comisiwn
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Democratiaeth Leol yn ystod 2017.
15/05/17
Canllawiau
Cyfarwyddyd sy'n rhoi manylion am yr hyn sydd ynghlwm mewn arolygon o ffiniau tua'r môr.
25/01/17
Corfforaethol

Cyflwynir y Cynllun Corfforaethol hwn, ar gyfer y cyfnod 2016 – 2023, ar adeg o newid mawr i’r Comisiwn a’i waith o arolygu’r trefniadau etholiadol ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru.

04/01/17
Canllawiau

Dyma restr o'r Gorchmynion (sy'n hysbys) sydd wedi creu newidiadau i ffiniau Cymunedau a Wardiau Cymuned yng Nghymru.

21/12/16
Canllawiau
Mae’r polisi hwn yn amlinellu ymagwedd y Comisiwn o ran sut y caiff maint cynghorau ei bennu, ar sail ei brofiad, ei arbenigedd a’i wybodaeth a sicrhawyd gan ein partneriaid mewn llywodraeth leol.
15/11/16