Cyhoeddiadau

Mae’r adran hon yn cynnwys cyhoeddiadau nad ydynt yn berthnasol i arolygon y Comisiwn. Os ydych yn edrych am adroddiadau neu gwybodaeth yn ymwneud ag Arolygon, gwelwch yr adran arolygon o’r gwefan os gwelwch yn dda.

Corfforaethol

Adroddiad ar y Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau 2019

20/12/19
Cofnodion o Gyfarfodydd y Comisiwn
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Democratiaeth Leol yn ystod 2019.
11/12/19
Corfforaethol

Ymhlith prif effeithiau amgylcheddol y busnes mae cynhyrchu adroddiadau papur a theithio busnes.

03/09/19
Adroddiadau Blynyddol

Mae'r Adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019.

07/08/19
Cofnodion Cyfarfodydd Archwilio ac Atal Risg

Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan y Pwyllgor Archwilio ac Atal Risg yn ystod 2018.

12/06/19
Canllawiau

Gofynnwyd i’r Comisiwn yn Lythyr Cylch Gwaith diwygiedig 2018/19 ddarparu dadansoddiad o effeithiau ymestyn yr etholfraint ac ystyried effaith bosibl estyniad o’r fath ar arolygon etholiadol y Comisiwn.

07/05/19
Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol y Comisiwn ar gyfer y flwyddyn cyllidol 2017/18.

09/08/18
Corfforaethol

Diben: Mae hwn yn ddangos bod tâl i gyflogeion uniongyrchol yn y Comisiwn yn gymesur â chyfrifoldeb a rôl.

24/07/18
Adroddiadau Blynyddol

Mae'r Adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2018.

25/06/18
Adroddiadau Blynyddol

Mae'r Adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2018.

17/05/18