Cyhoeddiadau

Mae’r adran hon yn cynnwys cyhoeddiadau nad ydynt yn berthnasol i arolygon y Comisiwn. Os ydych yn edrych am adroddiadau neu gwybodaeth yn ymwneud ag Arolygon, gwelwch yr adran arolygon o’r gwefan os gwelwch yn dda.

Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol y Comisiwn ar gyfer y flwyddyn cyllidol 2019/20

02/09/20
Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol y Comisiwn ar gyfer y flwyddyn cyllidol 2018/19.

02/09/20
Adroddiadau Blynyddol

Mae'r Adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020

27/07/20
Cofnodion Cyfarfodydd Archwilio ac Atal Risg

Cofnodion Cyfarfodydd Archwilio ac Atal Risg - 2019

20/07/20
Cofnodion o Gyfarfodydd y Comisiwn

Mae’r cofnodion ar gael i’w lawrlwytho yma.

16/07/20
Corfforaethol

Adroddiad ar y Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau 2019

20/12/19
Cofnodion o Gyfarfodydd y Comisiwn
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Democratiaeth Leol yn ystod 2019.
11/12/19
Corfforaethol

Ymhlith prif effeithiau amgylcheddol y busnes mae cynhyrchu adroddiadau papur a theithio busnes.

03/09/19
Adroddiadau Blynyddol

Mae'r Adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019.

07/08/19
Cofnodion Cyfarfodydd Archwilio ac Atal Risg

Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan y Pwyllgor Archwilio ac Atal Risg yn ystod 2018.

12/06/19