Canllawiau
Cyfarwyddyd sy'n rhoi manylion am yr hyn sydd ynghlwm mewn adolygiad cymunedol.
23/02/18
Adroddiadau Blynyddol

Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2017.

22/01/18
Corfforaethol

Mae datblygu cynaliadwy yn egwyddor arwain ganolog i holl weithgareddau’r Comisiwn.

22/11/17
Adroddiadau Blynyddol

Mae'r Adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2017.

15/09/17
Adroddiadau Blynyddol

Mae'r Adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2017.

29/07/17
Cofnodion o Gyfarfodydd y Comisiwn
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Democratiaeth Leol yn ystod 2017.
15/05/17
Canllawiau
Cyfarwyddyd sy'n rhoi manylion am yr hyn sydd ynghlwm mewn arolygon o ffiniau tua'r môr.
25/01/17
Corfforaethol

Cyflwynir y Cynllun Corfforaethol hwn, ar gyfer y cyfnod 2016 – 2023, ar adeg o newid mawr i’r Comisiwn a’i waith o arolygu’r trefniadau etholiadol ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru.

04/01/17
Canllawiau

Dyma restr o'r Gorchmynion (sy'n hysbys) sydd wedi creu newidiadau i ffiniau Cymunedau a Wardiau Cymuned yng Nghymru.

21/12/16
Canllawiau
Mae’r polisi hwn yn amlinellu ymagwedd y Comisiwn o ran sut y caiff maint cynghorau ei bennu, ar sail ei brofiad, ei arbenigedd a’i wybodaeth a sicrhawyd gan ein partneriaid mewn llywodraeth leol.
15/11/16