Cyhoeddiadau

Mae’r adran hon yn cynnwys cyhoeddiadau nad ydynt yn berthnasol i arolygon y Comisiwn. Os ydych yn edrych am adroddiadau neu gwybodaeth yn ymwneud ag Arolygon, gwelwch yr adran arolygon o’r gwefan os gwelwch yn dda.

Adroddiadau Blynyddol

Dyma Adroddiad Blynyddol yr Iaith Gymraeg 2020 - 2021 Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru. Mae'r Adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021.

14/07/21
Adroddiadau Blynyddol

Mae'r Addroddiad hwn yn ymwneud a'r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021

19/05/21
Corfforaethol

Diben: Mae hwn yn ddangos bod tal gyflogeion uniongyrchol yn y comisiwn yn gymesur a chfrifoldeb a rol.

12/01/21
Adroddiadau Blynyddol

Mae'r Adroddiad hwn yn ymwneud a'r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020

14/10/20
Adroddiadau Blynyddol

Mae'r Adroddiad hwn yn ymwneud a'r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019

14/10/20
Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol y Comisiwn ar gyfer y flwyddyn cyllidol 2019/20

02/09/20
Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol y Comisiwn ar gyfer y flwyddyn cyllidol 2018/19.

02/09/20
Adroddiadau Blynyddol

Mae'r Adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020

27/07/20
Cofnodion Cyfarfodydd Archwilio ac Atal Risg

Cofnodion Cyfarfodydd Archwilio ac Atal Risg - 2019

20/07/20
Cofnodion o Gyfarfodydd y Comisiwn

Mae’r cofnodion ar gael i’w lawrlwytho yma.

16/07/20