Skip to content

Arweiniad ar Arolygon o Brif Ardaloedd

Arweiniad ar Arolygon o Brif Ardaloedd

Mae’r arweiniad hwn yn nodi cwmpas yr arolygon gan esbonio’r gweithdrefnau y bydd y Comisiwn yn eu dilyn.
Y bwriad hefyd yw rhoi cyngor ymarferol i gynorthwyo awdurdodau lleol wrth gynnal eu harolygon eu hunain.