Skip to content

Corfforaethol

Corfforaethol
Mae’r dogfennau canlynol yn rhoi gwybodaeth am lywodraethu corfforaethol y Comisiwn.

Datganiad Polisi Tâl Blynyddol 2017-18

24/07/18
Diben: Mae hwn yn ddangos bod tâl i gyflogeion uniongyrchol yn y Comisiwn yn gymesur â chyfrifoldeb a rôl.
 

Polisi Amgylcheddol

22/11/17
Ymhlith prif effeithiau amgylcheddol y busnes mae cynhyrchu adroddiadau papur a theithio busnes.
 

Datganiad Polisi Datblygu Cynaliadwy

22/11/17
Mae datblygu cynaliadwy yn egwyddor arwain ganolog i holl weithgareddau’r Comisiwn.
 

Cynllun Corfforaethol

04/01/17
Cyflwynir y Cynllun Corfforaethol hwn, ar gyfer y cyfnod 2016 – 2023, ar adeg o newid mawr i’r Comisiwn a’i waith o arolygu’r trefniadau etholiadol ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru.
 

Safonau Iaith Gymraeg

17/05/16
Rydym wedi mabwysiadu'r egwyddor, wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru, y byddwn yn trin y Gymraeg a'r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal.
 

Datganiad Polisi Tâl Blynyddol 2015-16

06/05/16
Diben: Mae hwn yn ddangos bod tâl i gyflogeion uniongyrchol yn y Comisiwn yn gymesur â chyfrifoldeb a rôl.
 

Polisi Rheoli Cofnodion.

08/03/16
Mae'r Comisiwn yn cydnabod pa mor bwysig yw arferion da ar gyfer rheoli gwynbodaeth a chofnodion ac mae wedi ymrwymo iddynt fel rhan annatod o'i strategaeth fusnes.
 

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth

07/01/16
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Swyddfa’r Cabinet y Comisiwn Ffiniau i Gymru Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru a Llywodraeth Cymru
 

Cod Ymarfer ar Fynediad i Wybodaeth

25/08/15
Mae’r Cod Ymarfer hwn yn amlinellu yr egwyddorion sy’n llywio ein hymagwedd tuag at lywodraeth agored.
 

Polisi Twyll a Llygredigaeth

06/08/14
Diben: Gweithredu fel canllaw ar gyfer Aelodau, staff ac ymchwilwyr y Comisiwn mewn achos posibl o dwyll neu anghyfreithlondeb arall.
 

Strategaeth Cyfathrebu 2014

14/02/14
Cyhoeddiad Strategaeth Cyfathrebu 2014
 

Gweithdrefn Gwyno

24/10/13
Mae’r Weithdrefn hon yn nodi’r trefniadau a fabwysiadwyd gan y Comisiwn Ffiniau Democratiaeth Leol i Gymru ar gyfer ymdrin â chwynion.