Skip to content

Cyhoeddiadau

Cyhoeddiadau

Dyma restr o gyhoeddiadau presennol y Comisiwn.

Cynllun cyhoeddi

Mae Adran 19 o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn ei gwneud yn ofynnol i Comisiwn gael Cynllun Cyhoeddi.

Rydym ni wedi mabwysiadu Cynllun Cyhoeddi Enghreifftiol ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Mae'r Cynllun Cyhoeddi'n amlinellu'r wybodaeth yr ydym yn ymrwymo ein hunain i'w ddarparu i chi.

Diben y Cynllun Cyhoeddi yw amlinellu'r canlynol:

  • pa wybodaeth y bwriadwn ei chyhoeddi fel mater o drefn arferol;
  • sut y chyoeddir y wybodaeth hon; ac
  • a yw'r wybodaeth ar gael yn ddi-dâl, ynteu a godir tâl amdani.

Gallech chi weld y Cynllun ar wefan Comisynydd Gwybodaeth (dolen allanol).

Fe gwech gopïau caled o'r Cynllun Cyhoeddi yn rhad ac am ddim trwy gysylltu â'r Comisiwn.

Gellir dod o hyd i restr lawn o gyhoeddiadau gan y Comisiwn yn y Catalog Cyhoeddiadau.

Dolenni perthnasol

Sut i gysylltu â'r Comisiwn.