Cofnodion Cyfarfodydd Archwilio ac Atal Risg

Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan y Pwyllgor Archwilio ac Atal Risg yn ystod 2018.

12/06/19
Canllawiau

Gofynnwyd i’r Comisiwn yn Lythyr Cylch Gwaith diwygiedig 2018/19 ddarparu dadansoddiad o effeithiau ymestyn yr etholfraint ac ystyried effaith bosibl estyniad o’r fath ar arolygon etholiadol y Comisiwn.

07/05/19
Corfforaethol

Diben: Mae hwn yn ddangos bod tâl i gyflogeion uniongyrchol yn y Comisiwn yn gymesur â chyfrifoldeb a rôl.

24/07/18
Adroddiadau Blynyddol

Mae'r Adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2018.

25/06/18
Adroddiadau Blynyddol

Mae'r Adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2018.

17/05/18
Cofnodion o Gyfarfodydd y Comisiwn
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Democratiaeth Leol yn ystod 2018.
02/05/18
Cofnodion Cyfarfodydd Archwilio ac Atal Risg
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan y Pwyllgor Archwilio ac Atal Risg yn ystod 2017.
05/03/18
Canllawiau
Cyfarwyddyd sy'n rhoi manylion am yr hyn sydd ynghlwm mewn adolygiad cymunedol.
23/02/18
Adroddiadau Blynyddol

Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2017.

22/01/18
Corfforaethol

Mae datblygu cynaliadwy yn egwyddor arwain ganolog i holl weithgareddau’r Comisiwn.

22/11/17