Cyhoeddiadau

Mae’r adran hon yn cynnwys cyhoeddiadau nad ydynt yn berthnasol i arolygon y Comisiwn. Os ydych yn edrych am adroddiadau neu gwybodaeth yn ymwneud ag Arolygon, gwelwch yr adran arolygon o’r gwefan os gwelwch yn dda.

Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol y Comisiwn 2021/2022

07/11/22
Adroddiadau Blynyddol

Datganiad Polisi Tâl Blynyddol y Comisiwn ar gyfer 2021-22

26/10/22
Canllawiau

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi Canllawiau wedi'u diweddaru i Brif Gynghorau ar gynnal Arolygon Cymunedol.

26/09/22
Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol yr Iaith Gymraeg 2021-2022 Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru.

04/08/22
Adroddiadau Blynyddol

Diben: Mae hwn yn ddangos bod tal gyflogeion uniongyrchol yn y comisiwn yn gymesur a chfrifoldeb a rol.

04/04/22
Cofnodion Cyfarfodydd Archwilio ac Atal Risg

Cofnodion Cyfarfodydd Archwilio ac Atal Risg - 2021

28/11/21
Cofnodion Cyfarfodydd Archwilio ac Atal Risg

Cofnodion Cyfarfodydd Archwilio ac Atal Risg - 2020

28/11/21
Adroddiadau Blynyddol

Addroddiad Blynyddol y Comisiwn ar gyfer y flwyddyn cyllidol 2020/21

15/11/21
Cofnodion o Gyfarfodydd y Comisiwn

Mae’r cofnodion ar gael i’w lawrlwytho yma.

18/10/21
Adroddiadau Blynyddol

Dyma Adroddiad Blynyddol yr Iaith Gymraeg 2020 - 2021 Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru. Mae'r Adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021.

14/07/21