Cyhoeddiadau

Mae’r adran hon yn cynnwys cyhoeddiadau nad ydynt yn berthnasol i arolygon y Comisiwn. Os ydych yn edrych am adroddiadau neu gwybodaeth yn ymwneud ag Arolygon, gwelwch yr adran arolygon o’r gwefan os gwelwch yn dda.

Cofnodion Cyfarfodydd Archwilio ac Atal Risg

Cofnodion Cyfarfodydd Archwilio ac Atal Risg - 2021

28/11/21
Cofnodion Cyfarfodydd Archwilio ac Atal Risg

Cofnodion Cyfarfodydd Archwilio ac Atal Risg - 2020

28/11/21
Adroddiadau Blynyddol

Addroddiad Blynyddol y Comisiwn ar gyfer y flwyddyn cyllidol 2020/21

15/11/21
Cofnodion o Gyfarfodydd y Comisiwn

Mae’r cofnodion ar gael i’w lawrlwytho yma.

18/10/21
Adroddiadau Blynyddol

Dyma Adroddiad Blynyddol yr Iaith Gymraeg 2020 - 2021 Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru. Mae'r Adroddiad hwn yn ymwneud â’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021.

14/07/21
Adroddiadau Blynyddol

Mae'r Addroddiad hwn yn ymwneud a'r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021

19/05/21
Corfforaethol

Diben: Mae hwn yn ddangos bod tal gyflogeion uniongyrchol yn y comisiwn yn gymesur a chfrifoldeb a rol.

12/01/21
Adroddiadau Blynyddol

Mae'r Adroddiad hwn yn ymwneud a'r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020

14/10/20
Adroddiadau Blynyddol

Mae'r Adroddiad hwn yn ymwneud a'r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019

14/10/20
Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol y Comisiwn ar gyfer y flwyddyn cyllidol 2019/20

02/09/20