Ffiniau Tua'r Môr Bae Abertawe

25/01/17
Arolygon Ffiniau

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru ar fin cynnal arolwg o’r Ffiniau tua’r môr Cyngor Dinas a Sir Abertawe a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castel-nedd Port Talbot.

Penderfynodd y Comisiwn gynnal yr arolwg hwn yn dilyn cais gan Tidal Lagoon Swansea Bay PLC i ymestyn ffiniau tua’r môr Cyngor Dinas Abertawe a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot i’w caniatáu i fonitro, rheoleiddio ac (yn ôl yr angen) cynnal gweithgareddau gorfodi yn ymwneud ag adeiladu a gweithredu Prosiect Morlyn Llanw Bae Abertawe.

Mae’r cynnig a gyflwynwyd i’r Comisiwn ar gyfer estyniad cychwynnol i’r ffiniau tua’r môr i gwmpasu cyfnod adeiladu’r prosiect.  Wedi i’r gwaith adeiladu ddod i ben, caiff y ffin ei hadlinio i gwmpasu maint gweithredol y morlyn llanw.

Mae’r Comisiwn yn croesawu cynrychiolaethau’n seiliedig ar dystiolaeth a ffeithiau sy’n berthnasol i’r cynigion sy’n cael eu hystyried. Ni wnaiff y Comisiwn ystyried cynrychiolaethau, neu rannau o gynrychiolaethau, sy’n cefnogi neu’n gwrthwynebu’r datblygiadau arfaethedig eu hunain.  Nid oes a wnelo arolwg y Comisiwn â rhinweddau, neu beidio, datblygiad arfaethedig.  Rôl y Comisiwn yn syml yw ymestyn ffiniau i mewn i’r môr er mwyn hwyluso pŵer prif awdurdod i ystyried cynigion.

Dylech ddarparu eich sylwadau cychwynnol erbyn 23 Chwefror 2017.  Ar ôl y dyddiad hwn, bydd y Comisiwn yn ystyried yr holl dystiolaeth ac yn paratoi Adroddiad ar y Cynigion Drafft. Bydd hyn yn rhoi cyfle ychwanegol i wneud sylwadau a chynrychiolaethau.