Datganiad Ysgrifennydd y Cabinet 23/6/2016

23/06/16

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol wedi gofyn i'r Comisiwn lunio rhaglen newydd o arolygon etholiadol i'w cwblhau o fewn y tymor llywodraeth leol nesaf