Cynigion Draft Sir Fynwy Wedi Eu Lansio

10/12/20

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Cyngor Sir Fynwy y dyfodol.

 

Rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y cynigion ar gyfer y cyngor.

 

Mae'r ymgynghoriad yn dechrau ar 17 Rhagfyr 2020 a bydd yn dod i ben ar 10 Mawrth 2021. Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud. Ewch i'r dudalen adolygu Adolygiadau | LDBC (llyw.cymru)  am fwy o wybodaeth.

 

Bydd y Comisiwn yn ystyried yn ofalus unrhyw sylwadau a wneir cyn paratoi Argymhellion Terfynol.