Argymhelion Terfynol Ar Gyfer Bro Morgannwg wedi ei Cyhoeddi

05/02/21

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 05 Chwefror 2021.

 

Llywodraeth Cymru a’i Gweinidogion fydd yn penderfynu sut i symud ymlaen.

 

Ewch i tudalen yr Arolwg am fwy o wybodaeth.