Cadarnhau Diwygio Ffiniau Sir y Fflint

14/10/21

Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion CFfDLC

Bu cadarnhad heddiw y bydd newidiadau i ffiniau wardiau cyngor Sir y Fflint yn digwydd wrth i Lywodraeth Cymru penderfynu derbyn argymhellion Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, gyda man newidiadau yn unig.

Anfonwyd Argymhellion Terfynol y Comisiwn i Lywodraeth Cymru ar 16 Mehefin 2020 ac mae’r Gweinidog dros Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cadarnhau heddiw bod y penderfyniad wedi ei gwneud i dderbyn y mwyafrif o’r argymhellion.

Mae’r newidiadau a’u cytunwyd gan Lywodraeth Cymru yn golygu y bydd Sir y Fflint yn gweld gostyngiad yn ei nifer o gynghorwyr, o 70 i 67.

Yn ogystal a hyn, mi fydd y nifer o wardiau yn gostwng o 57 i 45, gyda 21 ohonynt yn ethol mwy nag un cynghorydd.

Mi fydd 20 ward yn ethol 2 gynghorydd ac 1 ward yn ethol 3 cynghorydd.

Ni fydd unrhyw newid i 21 ward yn sgil y diwygio yma.

Cafodd ychydig o’r argymhellion eu gwrthod gan Lywodraeth Cymru.

Yn ymateb i benderfyniad y Llywodraeth, dywedodd Shereen Williams MBE OStJ, Prif Weithredwr y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol:

“Dwi’n hapus iawn fod Llywodraeth Cymru wedi derbyn ein hargymhellion gyda man-newidiadau yn unig.

“Mi fydd y newidiadau yma yn dod a gwell cydraddoldeb etholiadol i bobl Sir y Fflint.

“Hoffaf ddiolch i bawb a gyfrannodd i’r arolwg, yr aelodau o’r cyhoedd, cynghorwyr, cyngor Sir y Fflint, ac unrhyw un a anfonodd gynrychiolaeth neu a gyfrannodd mewn unrhyw ffordd arall.”

Mi fydd y newidiadau yn dod i rym ar gyfer etholiadau lleol 2022.

Y rhestr o wardiau Cadwedig:

 • Gogledd Ddwyrain Brychdyn
 • De Brychdyn
 • Bwcle: Gorllewin Bistre
 • Caerwys
 • Cilcain
 • Cei Connah: Gwepra
 • Ewloe
 • Maes Glas
 • Canol Treffynnon
 • Dwyrain Treffynnon
 • Gorllewin Treffynnon
 • Coed-llai
 • Mostyn
 • Pen-y-ffordd
 • Gorllewin Shotton
 • Chwitffordd

Argymhellion ni  dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru.

 • Y ward arfaethedig Kinnerton Uchaf a’r Hôb
 • Y ward arfaethedig Caergwrle, Llanfynydd a Threuddyn

Mae’r adroddiad yr Argymhellion Terfynol ar gyfer Cyngor Sir y Fflint i'w weld yma, ynghyd â mapiau o bob ward arfaethedig.

Mae Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'r penderfyniad i'w weld yma.