Argymhelion Terfynol Ar Gyfer Ynys Mon wedi ei Cyhoeddi

09/10/20

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 14 Hydreff 2020.

Llywodraeth Cymru a’i Gweinidogion fydd yn penderfynu sut i symud ymlaen.

Ewch i tudalen yr Arolwg am fwy o wybodaeth.