Argymhellion Terfynol Ar Gyfer Merthyr Tudful Wedi Ei Cyhoeddi

29/10/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 29 Hydref 2019.

Llywodraeth Cymru a’i Gweinidogion fydd yn penderfynu sut i symud ymlaen.

Ewch i tudalen yr Arolwg am fwy o wybodaeth.