Argymhelion Terfynol Ar Gyfer Pen-y-bont ar Ogwr wedi ei Cyhoeddi

02/10/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 02 Hydref 2019. 

Llywodraeth Cymru a’i Gweinidogion fydd yn penderfynu sut i symud ymlaen.

Ewch i tudalen yr Arolwg am fwy o wybodaeth.