Cadarnhau Diwygio Ffiniau Ynys Môn

17/09/21

 

Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion CFfDLC

Bu cadarnhad heddiw y bydd newidiadau i ffiniau wardiau cyngor Ynys Môn yn digwydd wrth i Lywodraeth Cymru penderfynu derbyn argymhellion Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, gyda man newid i enw un ward yn unig.

Anfonwyd Argymhellion Terfynol y Comisiwn i Lywodraeth Cymru ar 12 Tachwedd 2020 ac mae’r Gweinidog dros Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cadarnhau heddiw bod y penderfyniad wedi ei gwneud i dderbyn yr argymhellion.

Mae’r newidiadau a’u cytunwyd gan Lywodraeth Cymru yn golygu y bydd Ynys Môn yn gweld cynydd yn ei nifer o gynghorwyr, o 30 i 35.

Mi fydd y nifer o wardiau hefyd yn cynyddu o 11 i 14, gyda bob un ohonynt yn ethol mwy nag un cynghorydd.

Mi fydd 7 ward yn ethol 2 gynghorydd a 7 ward yn ethol 3 cynghorydd.

Ni fydd unrhyw newid i 6 ward yn sgil y diwygio yma.

Cafodd un o’r argymhellion yn ymwneud â enw ward eu gwrthod gan Lywodraeth Cymru.

Yn ymateb i benderfyniad y Llywodraeth, dywedodd Shereen Williams MBE OStJ, Prif Weithredwr y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol:

“Dwi’n hapus iawn fod Llywodraeth Cymru wedi derbyn ein hargymhellion gyda man-newidiadau yn unig.

“Mi fydd y newidiadau yma yn dod a gwell cydraddoldeb etholiadol i bobl Ynys Môn.

“Hoffaf ddiolch i bawb a gyfrannodd i’r arolwg, yr aelodau o’r cyhoedd, cynghorwyr, cyngor Ynys Môn, ac unrhyw un a anfonodd gynrychiolaeth neu a gyfrannodd mewn unrhyw ffordd arall.”

Mi fydd y newidiadau yn dod i rym ar gyfer etholiadau lleol 2022.

Y rhestr o wardiau Cadwedig:

  • Aethwy
  • Bro Aberffraw
  • Lligwy
  • Twrcelyn
  • Seiriol
  • Ynys Gybi

Argymhellion ni dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru.

  • Cynigiodd y Comisiwn yr enw unigol Tref Cybi. Bydd yr enw unigol Caergybi yn cael ei roi i’r ward etholiadol.

 

Mae’r adroddiad yr Argymhellion Terfynol ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn i'w weld yma, ynghyd â mapiau o bob ward arfaethedig.

Mae Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'r penderfyniad i'w weld yma.