Cadarnhau Diwygio Ffiniau Ynys Môn

17/09/21

 

Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion CFfDLC

Bu cadarnhad heddiw y bydd newidiadau i ffiniau wardiau cyngor Ynys Môn yn digwydd wrth i Lywodraeth Cymru penderfynu derbyn argymhellion Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, gyda man newid i enw un ward yn unig.

Anfonwyd Argymhellion Terfynol y Comisiwn i Lywodraeth Cymru ar 12 Tachwedd 2020 ac mae’r Gweinidog dros Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cadarnhau heddiw bod y penderfyniad wedi ei gwneud i dderbyn yr argymhellion.

Mae’r newidiadau a’u cytunwyd gan Lywodraeth Cymru yn golygu y bydd Ynys Môn yn gweld cynydd yn ei nifer o gynghorwyr, o 30 i 35.

Mi fydd y nifer o wardiau hefyd yn cynyddu o 11 i 14, gyda bob un ohonynt yn ethol mwy nag un cynghorydd.

Mi fydd 7 ward yn ethol 2 gynghorydd a 7 ward yn ethol 3 cynghorydd.

Ni fydd unrhyw newid i 6 ward yn sgil y diwygio yma.

Cafodd un o’r argymhellion yn ymwneud â enw ward eu gwrthod gan Lywodraeth Cymru.

Yn ymateb i benderfyniad y Llywodraeth, dywedodd Shereen Williams MBE OStJ, Prif Weithredwr y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol:

“Dwi’n hapus iawn fod Llywodraeth Cymru wedi derbyn ein hargymhellion gyda man-newidiadau yn unig.

“Mi fydd y newidiadau yma yn dod a gwell cydraddoldeb etholiadol i bobl Ynys Môn.

“Hoffaf ddiolch i bawb a gyfrannodd i’r arolwg, yr aelodau o’r cyhoedd, cynghorwyr, cyngor Ynys Môn, ac unrhyw un a anfonodd gynrychiolaeth neu a gyfrannodd mewn unrhyw ffordd arall.”

Mi fydd y newidiadau yn dod i rym ar gyfer etholiadau lleol 2022.

Y rhestr o wardiau Cadwedig:

  • Aethwy
  • Bro Aberffraw
  • Lligwy
  • Twrcelyn
  • Seiriol
  • Ynys Gybi

Mae’r adroddiad yr Argymhellion Terfynol ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn i'w weld yma, ynghyd â mapiau o bob ward arfaethedig.

Mae Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'r penderfyniad i'w weld yma.