Argymhellion Terfynol Ar Gyfer Caerdydd Wedi Ei Cyhoeddi

05/11/20

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Dinas a Sir Caerdydd a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 05 Tachwedd 2020

Llywodraeth Cymru a’i Gweinidogion fydd yn penderfynu sut i symud ymlaen.

 

Ewch i tudalen yr Arolwg am fwy o wybodaeth.