Argymhelion Terfynol Ar Gyfer Castell-nedd Port Talbot Wedi Ei Cyhoeddi

20/08/20

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cygnor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 20 Awst 2020.

 

Llywodraeth Cymru a’i Gweinidogion fydd yn penderfynu sut i symud ymlaen.

 

Ewch i tudalen yr Arolwg  https://cffdl.llyw.cymru/adolygiadau am fwy o wybodaeth.

 

Nid yw'r fersiwn Saesneg o'r copïau printiedig o'r adroddiad Argymhelliad Terfynol yn cynnwys y mapiau ar gyfer wardiau Aberafan a Gorllewin Coed-ffranc .

Ewch i tudalen yr Arolwg  https://cffdl.llyw.cymru/adolygiadau gyfer y mapiau ar gyfer yr ardaloedd hynny.