Arolwg Etholiadol Rhondda Cynon Taf – Llanharri a Phont-y-clun

16/08/19

Mae sylw’r Comisiwn wedi cael ei dynnu tuag at camddealltwriaeth dros yr arolwg rydym yn cynnal yn Rhondda Cynon Taf a’r effaith y gall ein Cynigion Drafft eu gael ar yr awdurdod.

Mae’r Comisiwn wedi cynnig fod y ward cymunedol o Tyle-garw yn cael ei gynrhychioli mewn ward gyda Cymuned Pont-y-clun am bwrpas cynrhychiolaeth cynghorwyr sir yn unig. Ni fydd yna unrhyw newid i’r trefniadau cymunedol presenol. Fydd ward cymunedol Tyle-garw yn aros fel rhan pwysig o Gymuned Llanharri.

Ni fydd unrhyw drosglwyddiant o dir, gwasanaethau neu mwynderau o ganlyn cynigion y Comisiwn. Mae’r Comisiwn ond yn cynnig ardaloedd bydd cynghorwyr sir yn ei gynrhychioli.

Mae’r Comisiwn yn croesawu cynrhychiolaethau ynglun a’r newid hwn mewn cynrhychiolaeth cynghorwyr sir, ond ni fydd cynrhychiolaethau ynglun a throsglwyddiant o dir, gwasanaethau a praeseptau treth cyngor yn cael ei hystyried pan fu’r Comisiwn yn ystyried y cynrhychiolaethau a dderbyniwyd.

Mae’r Comisiwn yn obeithiol fod y neges hon wedi egluro’r safbwynt a fod unrhyw wybodaeth darparwyd gan y Cynghorau Cymuned i’w Cymunedau yn adlewyrchu’r gwybodaeth yn y neges uchod.

Cewch mwy o wybodaeth ar arolwg Rhondda Cynon Taf ar dudalen yr arolwg.