Newid Ffiniau Sir Caerfyrddin wedi eu cadarnhau

08/07/21

Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion CFfDLC

Mae diwygiadau i ffiniau wardiau Cyngor Sir Gaerfyrddin yn parhau ar ôl i lywodraeth Cymru penderfynu derbyn a chadarnhau argymhellion Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru gyda man newidiadau i enwau wardiau yn unig.

Cafodd argymhellion terfynol y Comisiwn eu danfon i Lywodraeth Cymru ar 21 Awst 2019, a heddiw mae’r gweinidog cyllid a llywodraeth leol, Rebecca Evans AS, wedi cadarnhau ei bod wedi derbyn yr argymhellion.

Golygir y newidiadau y bydd Sir Gaerfyrddin yn gweld cynnydd o 1 gynghorydd, wrth i faint y cyngor gynyddu o 74 i 75 aelod. Mi fydd yna 1 aelod i bob 1,1915 o etholwyr ar gyfartaledd.

Yn y cyfamser, mi fydd nifer y wardiau yn lleihau o 58 i 51, gyda 22 ohonynt yn ethol mwy nag un aelod.

Bydd 20 ward yn ethol 2 cynghorydd, tra bydd 2 ward, sef Bigyn a Gogledd a De Tre Caerfyrddin, yn ethol 3 cynghorydd.

Ni fydd unrhyw newid i 34 ward yn sgil yr argymhellion yma.

Ni dderbyniwyd nifer fach o argymhellion ar enwau wardiau Cymraeg gan Lywodraeth Cymru.

Wrth ymateb i benderfyniad Llywodraeth Cymru, dywedodd Shereen Williams MBE OStJ, Prif Weithredwr Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru:

"Rwyf wrth fy modd bod Llywodraeth Cymru wedi derbyn yr argymhellion hyn gyda man newidiadau yn unig.

"Bydd y newidiadau yn golygu gwell cydraddoldeb etholiadol i bobl Sir Gaerfyrddin.

"Hoffwn ddiolch i bawb a gyfrannodd at yr adolygiad. Gan gynnwys aelodau'r cyhoedd, cynghorwyr, Cyngor Sir Caerfyrddin, a phawb arall a anfonodd gynrychiolaethau i’r Comisiwn. "

Disgwylir i'r newidiadau ffiniau ddigwydd ar gyfer etholiadau lleol 2022.

Y rhestr llawn o wardiau a gedwir yw:

 • Abergwili
 • Betws
 • Porth Tywyn
 • Gorllewin Tref Caerfyrddin
 • Garnant
 • Glanaman
 • Glanymôr
 • Glyn
 • Gors-las
 • Hengoed
 • Talacharn
 • Llanboidy
 • Llanddarog
 • Llandeilo
 • Llanymddyfri
 • Llandybie
 • Llanegwad
 • Llanfihangel
 • Aberbythych
 • Llanfihangel-ar-Arth
 • Llangadog
 • Llangennech
 • Llangynnwr
 • Llannon
 • Llanybydder
 • Lliedi
 • Llwynhendy
 • Pen-bre
 • Penygroes
 • Pontyberem
 • Cwarter Bach
 • Saron
 • Swiss Valley
 • Trimsaran
 • Hendy-gwyn ar Daf
 •  

Argymhellion ni  dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru.

 

 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol Betws yr enw unigol Betws. Bydd yr enw Cymraeg Y Betws yn cael ei roi i’r ward etholiadol.
 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol Dafen a Felinfoel yr enw Cymraeg Dafen a Felinfoel. Bydd yr enw Cymraeg Dafen a Felin-foel yn cael ei roi i’r ward etholiadol.
 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol Garnant yr enw unigol Garnant. Bydd yr enw Cymraeg Y Garnant yn cael ei roi i’r ward etholiadol.
 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol Gorslas yr enw unigol Gorslas. Bydd yr enw Cymraeg Gors-las yn cael ei roi i’r ward etholiadol.
 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol Penygroes yr enw unigol Penygroes. Bydd yr enw Cymraeg Pen-y-groes yn cael ei roi i’r ward etholiadol.
 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol Trelech yr enw unigol Trelech. Bydd yr enw Cymraeg Tre-lech yn cael ei roi i’r ward etholiadol.
 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol Tycroes yr enw unigol Tycroes. Bydd yr enw Cymraeg Tŷ-croes yn cael ei roi i’r ward etholiadol.
 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol Hendy-gwyn ar Daf yr enw Cymraeg Hendy-Gwyn. Bydd yr enw Cymraeg Hendy-gwyn ar Daf yn cael ei roi i’r ward etholiadol.

Mae’r adroddiad yr Argymhellion Terfynol ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin i'w weld gan glicio yma, ynghyd â mapiau o bob ward arfaethedig.

Mae Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'r penderfyniad i'w weld gan glicio yma.