Cadarnhau Diwygio Ffiniau Wrecsam

22/07/21

Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion CFfDLC

Bu cadarnhad heddiw y bydd newidiadau i ffiniau wardiau cyngor Wrecsam yn digwydd wrth i Lywodraeth Cymru penderfynu derbyn argymhellion Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, gyda man newidiadau i enwau ambell ward yn y Gymraeg yn unig.

Anfonwyd Argymhellion Terfynol y Comisiwn i Lywodraeth Cymru ar 05 Tachwedd 2020 ac mae’r gweinidog dros cyllid a llywodraeth leol wedi cadarnhau heddiw bod y penderfyniad wedi ei gwneud i dderbyn yr argymhellion.

Mae’r newidiadau a’u cytunwyd gan Lywodraeth Cymru yn golygu y bydd Wrexham yn gweld cynydd yn ei nifer o gynghorwyr, o 52 i 56. Fe fydd yna 1,801 o bleidleiswyr ar gyfer bob aelod o’r cyngor ar gyfartaledd.

Yn ogystal a hyn, mi fydd y nifer o wardiau on cynyddu o 47 i 49, gyda 7 ohonynt yn ethol 2 cynghorydd.

Ni fydd unrhyw newid i 24 ward yn sgil y diwygio yma.

Cafodd ychydig o’r argymhellion yn ymwneud â enwau wardiau eu gwrthod gan Lywodraeth Cymru.

Yn ymateb i benderfyniad y Llywodraeth, dywedodd Shereen Williams MBE OStJ, Prif Weithredwr y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol:

“Dwi’n hapus iawn fod Llywodraeth Cymru wedi derbyn ein hargymhellion gyda man-newidiadau yn unig.

“Mi fydd y newidiadau yma yn dod a gwell cydraddoldeb etholiadol i bobl Wrecsam.

“Hoffaf ddiolch i bawb a gyfrannodd i’r arolwg, yr aelodau o’r cyhoedd, cynghorwyr, cyngor Wrecsam, ac unrhyw un a anfonodd gynrychiolaeth neu a gyfrannodd mewn unrhyw ffordd arall.”

Mi fydd y newidiadau yn dod i rym ar gyfer etholiadau lleol 2022.

Y rhestr o wardiau Cadwedig:

 • Parc Borras
 • Cartrefle
 • Dyffryn Ceiriog
 • Gogledd y Waun
 • De’r Waun
 • Coedpoeth
 • Esclusham
 • Garden Village
 • Dwyrain a Gorllewin Gresffordd
 • Grosvenor
 • Gogledd Gwersyllt
 • Gorllewin Gwersyllt
 • Hermitage
 • Acton Fechan
 • Llangollen Wledig
 • Llay
 • Marchwiel
 • Marford a Hoseley
 • Minera
 • Pen-y-cae
 • Pen-y-cae a De Rhiwabon
 • Queensway
 • Rhiwabon
 • Stansty

Argymhellion ni dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru.

 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol a elwir yn Saesneg Marchwiel yr enw Cymraeg Marchwiail. Bydd yr enw unigol Marchwiel yn cael ei roi i’r ward etholiadol
 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol a elwir yn Saesneg Minera yr enw Cymraeg Y Mwynglawdd. Bydd yr enw Cymraeg Mwynglawdd yn cael ei roi i’r ward etholiadol
 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol a elwir yn Saesneg Bangor Is-y-Coed yr enw unigol Bangor Is-y-Coed. Bydd yr enw unigol Bangor-is-y-coed yn cael ei roi i’r ward etholiadol

Mae’r adroddiad yr Argymhellion Terfynol ar gyfer Cyngor Sir Wrecsam i'w weld yma, ynghyd â mapiau o bob ward arfaethedig.

Mae Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'r penderfyniad i'w weld yma.