Cadarnhau Diwygio Ffiniau Powys

22/07/21

Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion CFfDLC.

Bu cadarnhad heddiw y bydd newidiadau i ffiniau wardiau cyngor Powys yn digwydd wrth i Lywodraeth Cymru penderfynu derbyn argymhellion Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, gyda man newidiadau i enwau ambell ward yn y Gymraeg yn unig.

Anfonwyd Argymhellion Terfynol y Comisiwn i Lywodraeth Cymru ar 21 Mawrth 2019 ac mae’r gweinidog dros cyllid a llywodraeth leol wedi cadarnhau heddiw bod y penderfyniad wedi ei gwneud i dderbyn yr argymhellion.

Mae’r newidiadau a’u cytunwyd gan Lywodraeth Cymru yn golygu y bydd Powys yn gweld gostyngiad yn ei nifer o gynghorwyr, o 73 i 68. Fe fydd yna 1,569 o bleidleiswyr ar gyfer bob aelod o’r cyngor ar gyfartaledd.

Yn ogystal a hyn, mi fydd y nifer o wardiau on gostwng o 73 i 60, gyda 8 ohonynt yn ethol 2 cynghorydd.

Ni fydd unrhyw newid i 26 ward yn sgil y diwygio yma.

Cafodd ychydig o’r argymhellion yn ymwneud â enwau wardiau eu gwrthod gan Lywodraeth Cymru.

Yn ymateb i benderfyniad y Llywodraeth, dywedodd Shereen Williams MBE OStJ, Prif Weithredwr y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol:

“Dwi’n hapus iawn fod Llywodraeth Cymru wedi derbyn ein hargymhellion gyda man-newidiadau yn unig.

“Mi fydd y newidiadau yma yn dod a gwell cydraddoldeb etholiadol i bobl Powys.

“Hoffaf ddiolch i bawb a gyfrannodd i’r arolwg, yr aelodau o’r cyhoedd, cynghorwyr, cyngor Powys, ac unrhyw un a anfonodd gynrychiolaeth neu a gyfrannodd mewn unrhyw ffordd arall.”

Mi fydd y newidiadau yn dod i rym ar gyfer etholiadau lleol 2022.

Y rhestr o wardiau Cadwedig:

 • Llanfair-ym-Muallt, 
 • Caersws,
 • Yr Ystog,
 • Cwm-twrch,
 • Dolforwyn,
 • Glantwymyn,
 • Gwernyfed,
 • Y Gelli, 
 • Gogledd Llandrindod,
 • Llandrinio,
 • Llandysilio,
 • Llanfyllin,
 • Llanrhaeadr-ymMochnant/Llansilin
 • Llansanffraid
 • Machynlleth,
 • Maescar/Llywel, 
 • Y Drenewydd Dwyrain
 • Y Drenewydd Gogledd Llanllwchaearn
 • Y Drenewydd Gorllewin Llanllwchaearn,
 • Pencraig
 • Rhaeadr Gwy,
 • Rhiwcynon,
 • Talgarth,
 • Talybont-ar-Wysg,
 • Tawe-Uchaf,
 • Ynyscedwyn

Argymhellion ni dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru.

 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol a elwir yn Saesneg Crickhowell with Cwmdu and Tretower yr enw Cymraeg Crucywel gyda Chwmdu a Thretŵr. Bydd yr enw Cymraeg Crucywel gyda Chwm-du a Thretŵr yn cael ei roi i’r ward etholiadol
 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol a elwir yn Saesneg Llan-gors with Bwlch yr enw Cymraeg Llangors gyda Bwlch. Bydd yr enw Cymraeg Llan-gors gyda Bwlch yn cael ei roi i’r ward etholiadol
 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol a elwir yn Saesneg Ysgir with Honddu Isaf and Llan-ddew yr enw Cymraeg Ysgir gyda Honddu Isaf a Llanddew. Bydd yr enw Cymraeg Ysgir gyda Honddu Isaf a Llan-ddew yn cael ei roi i’r ward etholiadol
 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol a elwir yn Saesneg Glasbury yr enw Cymraeg Y Clas ar Wy. Bydd yr enw Cymraeg Y Clas-ar-Wy yn cael ei roi i’r ward etholiadol
 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol a elwir yn Saesneg Newtown Central and South yr enw Cymraeg Y Drenewydd Canol a De. Bydd yr enw Cymraeg Canol a De’r Drenewydd yn cael ei roi i’r ward etholiadol
 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol a elwir yn Saesneg Newtown East yr enw Cymraeg Y Drenewydd Dwyrain. Bydd yr enw Cymraeg Dwyrain y Drenewydd yn cael ei roi i’r ward etholiadol
 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol a elwir yn Saesneg Newtown North yr enw Cymraeg Y Drenewydd Gogledd. Bydd yr enw Cymraeg Gogledd y Drenewydd yn cael ei roi i’r ward etholiadol
 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol a elwir yn Saesneg Maescar and Llywel yr enw Cymraeg Maescar a Llywel. Bydd yr enw Cymraeg Maes-car a Llywel yn cael ei roi i’r ward etholiadol
 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol a elwir yn Saesneg Talybont-on-Usk yr enw Cymraeg Talybont-ar-wysg. Bydd yr enw Cymraeg Tal-y-bont ar Wysg yn cael ei roi i’r ward etholiadol
 • Cynigiodd y Comisiwn y dylid rhoi i ward etholiadol Tawe Uchaf yr enw unigol Tawe Fellte. Bydd yr enw unigol Tawe Uchaf yn cael ei roi i’r ward etholiadol

Mae’r adroddiad yr Argymhellion Terfynol ar gyfer Cyngor Sir Powys i'w weld yma, ynghyd â mapiau o bob ward arfaethedig.

Mae Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'r penderfyniad i'w weld yma.