Cynigion Draft Dinas a Sir Abertawe Wedi Eu Lansio

11/07/19

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Cyngor Dinas a Sir Abertawe yn y dyfodol.

 

Rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y cynigion ar gyfer y cyngor.

 

Mae'r ymgynghoriad yn dechrau ar 11 Gorffennaf a bydd yn dod i ben ar 02 Hydref. Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud. Ewch i'r dudalen adolygu am fwy o wybodaeth.

 

Bydd y Comisiwn yn ystyried yn ofalus unrhyw sylwadau a wneir cyn paratoi Argymhellion Terfynol.