Arolwg Etholiadol Ynys Mon Wedi eu Lansio

19/07/19

Mae'r Comisiwn wedi lansio'r arolwg o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Sir Ynys Mon yn swyddogol ac rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y trefniadau ar gyfer y cyngor.

 

Mae'r ymgynghoriad yn dechrau heddiw a daw i ben ar 10 Hydref 2019. Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud. Ewch i dudalen yr arolwg am fwy o wybodaeth.

 

Bydd y Comisiwn yn ystyried yn ofalus unrhyw sylwadau a wnaed cyn paratoi Cynigion Drafft.