Argymhelion Terfynol Ar Gyfer Sir Gaerfyrddin wedi ei Cyhoeddi

17/07/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Sir Gaerfyrddin a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 21 Awst 2019.

Llywodraeth Cymru a’i Gweinidogion fydd yn penderfynu sut i symud ymlaen.

Ewch i tudalen yr Arolwg am fwy o wybodaeth.