Argymhelion Terfynol Ar Gyfer Sir Benfro wedi ei Cyhoeddi

11/07/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Sir Benfro a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 11 Gorffennaf 2019.

 

Llywodraeth Cymru a’i Gweinidogion fydd yn penderfynu sut i symud ymlaen.

 

Ewch i tudalen yr arolwg am fwy o wybodaeth.