Swydd ar gael - Swyddog Arolygon

14/06/22

Ar gyfer manylion y swydd, ac er mwyn gwneud cais, ewch i Civil Service Jobs.

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, sydd â’r rôl o gadw ffiniau a threfniadau etholiadol ardaloedd llywodraeth leol yng Nghymru dan arolwg a gwneud cynigion i Lywodraeth Cymru ar gyfer newidiadau sy’n ymddangos i’r Comisiwn yn ddymunol er llywodraeth leol effeithiol a chyfleus. Mae’n gorff statudol â swyddogaethau statudol sydd wedi’u hamlinellu yn Neddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013.

Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru yn gorff a noddir gan Swyddfa’r Cabinet, sydd â’r rôl o gadw’r etholaethau seneddol yng Nghymru dan arolwg, yn unol â Deddf Etholaethau Seneddol 1986 (fel y’i diwygiwyd).

Diben y swydd: Eich rôl fydd gweithredu fel Swyddog Arolygon i Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru i gynnal arolygon i’r Comisiwn. Bydd deiliad y swydd yn atebol i’r Rheolwr Arolygon ac yn ymgymryd â gwaith arolygu, yn ôl y gofyn. Bydd deiliad y swydd hefyd yn ymgymryd â’r un rôl ar gyfer y Comisiwn Ffiniau i Gymru.

Rheif Cyfeirnod

217672

Cyflog

£25,860 – 29,430

Gradd

Swyddog Gweithredol (EO)

Math o gytundeb

Parhaol

Math o swydd

Cefnogaeth Gweinyddol / Corfforaethol

Patrwm gwaith

Gweithio hyblyg / llawn-amser

Nifer y Swyddi

1

Ar gyfer manylion y swydd, ac er mwyn gwneud cais, ewch i Civil Service Jobs.