Cynigion Draft Ynys Mon Wedi Eu Lansio

16/06/20

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Cyngor Sir Ynys Mon yn y dyfodol.

Rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y cynigion ar gyfer y cyngor.

Mae'r ymgynghoriad yn dechrau ar 23 Mehefin 2020 a bydd yn dod i ben ar 14 Medi 2020. Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud. Ewch i tudalen yr arolwg am fwy o wybodaeth.

Bydd y Comisiwn yn ystyried yn ofalus unrhyw sylwadau a wneir cyn paratoi Argymhellion Terfynol.