Cynigion Drafft Caerffili

18/06/20

Mae sylw’r Comisiwn wedi cael ei dynnu tuag at camddealltwriaeth dros yr arolwg rydym yn cynnal yn Caerffili a’r effaith y gall ein Cynigion Drafft eu gael ar yr awdurdod.

Mae’r Comisiwn wedi cynnig fod y ward trefol Dwyrain Cefn Fforest o Dref Coed-duon yn cael ei gynrhychioli mewn ward gyda Chymuned Cefn Fforest am bwrpas cynrhychiolaeth cynghorwyr sir yn unig. Ni fydd yna unrhyw newid i’r trefniadau cymunedol presenol. Fydd ward trefol Dwyrain Cefn Fforest yn aros fel rhan pwysig o Dref Coed-duon.

Ni fydd unrhyw drosglwyddiant o dir, gwasanaethau neu mwynderau o ganlyn cynigion y Comisiwn. Mae’r Comisiwn ond yn cynnig ardaloedd bydd cynghorwyr sir yn ei gynrhychioli.

Mae’r Comisiwn yn obeithiol fod y neges hon wedi egluro’r safbwynt a fod unrhyw wybodaeth darparwyd gan y Cynghor tref i’w Cymunedau yn adlewyrchu’r gwybodaeth yn y neges uchod.