Argymhelion Terfynol Ar Gyfer Sir Y Fflint wedi ei Cyhoeddi

16/06/20

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Sir Y Fflint a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 16 Mehefin 2020. 

Llywodraeth Cymru a’i Gweinidogion fydd yn penderfynu sut i symud ymlaen.

Ewch i tudalen yr Arolwg am fwy o wybodaeth.