Cynigion Drafft Rhondda Cynon Taf Wedi'u Gyhoeddi

19/06/19

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn y dyfodol.

Rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y cynigion ar gyfer y cyngor.

Mae'r ymgynghoriad yn dechrau ar 26 Mehefin 2019 a bydd yn dod i ben ar 17 Medi 2019. Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud. Ewch i'r dudalen adolygu am fwy o wybodaeth.

Bydd y Comisiwn yn ystyried yn ofalus unrhyw sylwadau a wneir cyn paratoi Argymhellion Terfynol.