Argymhelion Terfynol Ar Gyfer Sir Ddinbych Wedi Ei Cyhoeddi

19/06/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Sir Ddinbych a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 19 Mehefin 2019.

 

Llywodraeth Cymru a’i Gweinidogion fydd yn penderfynu sut i symud ymlaen.

 

Ewch i tudalen yr arolwg am fwy o wybodaeth.