CFfDLC yn Ymateb i Adroddiad Pwyllgor Diwygio'r Senedd

30/05/22

Wrth ymateb i adroddiad y Pwyllgor Diwygio’r Senedd, dywedodd Shereen Williams MBE OStJ, Prif Weithredwr y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol i Gymru:

“Mae’r Comisiwn yn croesawu cyhoeddi’r adroddiad ac yn cydnabod bod nifer o’r argymhellion yn ymwneud â ffiniau a gwaith y Comisiwn. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru ar ddatblygu’r ddeddfwriaeth ar gyfer Diwygio’r Senedd.”