Diweddariad

11/05/20

Mae swyddfa'r Comisiwn yn parhau i fod ar gau. Pan fydd y swyddfa'n ailagor bydd yr holl sylwadau a anfonir trwy'r post yn cael eu prosesu yn ôl marc post. Rydym yn parhau i ymgysylltu ag Awdurdodau Lleol ynglyn a'r ymgynghoriadau gohiriedig a chyhoeddi argymhellion terfynol.