Dadansoddiad o’r Estyniad i’r Etholfraint ar y Rhaglen Arolygon Etholiadol wedi ei cyhoeddi

07/05/19

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi dadansoddiad o effeithiau ymestyn yr etholfraint ac ystyried effaith bosibl estyniad o’r fath ar arolygon etholiadol y Comisiwn.

Mae'r adroddiad isod yn rhoi dadansoddiad a chasgliadau'r Comisiwn. Cyflwynwyd yr adroddiad i Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr 2018.