Argymhellion Terfynol ar gyfer Sir Ceredigion wedi'i cyhoeddi

31/05/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Sir Ceredigion a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 31 Mai 2019

Llywodraeth Cymru a’i Gweinidogion fydd yn penderfynu sut i symud ymlaen.

Ewch i tudalen yr arolwg am fwy o wybodaeth.