Argymhelion Terfynol Ar Gyfer Conwy Wedi Ei Cyhoeddi

23/05/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 23 Mai 2019.

 

Llywodraeth Cymru a’i Gweinidogion fydd yn penderfynu sut i symud ymlaen.

 

Ewch i tudalen yr arolwg am fwy o wybodaeth.