Cynnigion Draft Merthyr Tudful Wedi Eu Lansio

10/04/19

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn y dyfodol.

Rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y cynigion ar gyfer y cyngor.

Mae'r ymgynghoriad yn dechrau ar 23 April 2019 a bydd yn dod i ben ar 15 Gorffennaf 2019. Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud. Ewch i'r dudalen adolygu am fwy o wybodaeth.

Bydd y Comisiwn yn ystyried yn ofalus unrhyw sylwadau a wneir cyn paratoi Argymhellion Terfynol.