Arolwg Etholiadol Caerdydd Wedi eu Lansio

02/04/19

Mae'r Comisiwn wedi lansio'r arolwg o drefniadau etholiadol ar gyfer Cyngor Dinas a Sir Caerdydd yn swyddogol ac rydym eisiau gwybod beth yw eich barn chi am y trefniadau ar gyfer y cyngor.

Mae'r cyfnod ymgynghori yn dechrau heddiw a daw i ben ar 24 Mehefin 2019. Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud. Ewch i dudalen yr arolwg am fwy o wybodaeth.

Bydd y Comisiwn yn ystyried yn ofalus unrhyw sylwadau a wnaed cyn paratoi Cynigion Drafft.