10/04/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 10 Ebrill 2019.

Llywodraeth Cymru a’i Gweinidogion fydd yn penderfynu sut i symud ymlaen.

Ewch i tudalen yr arolwg am fwy o wybodaeth.