Diweddariad

24/03/20

Mae swyddfa y Comisiwm ar gau hyd y gellir rhagweld ac mae'r holl staff yn gweithio oddi gartref. Ni fyddwn yn gallu ymateb i sylwadau a anfonir trwy'r post ond byddwn yn defnyddio'r marc post fel y dyddiad derbyn pan gânt eu prosesu. Diolch am eich cefnogaeth a'ch dealltwriaeth.