Argymhelion Terfynol Ar Gyfer Powys Wedi Ei Cyhoeddi

21/03/19

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau etholiadol ar gyfer Sir Powys a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 21 Mawrth 2019.

Llywodraeth Cymru a’i Gweinidogion fydd yn penderfynu sut i symud ymlaen.

Ewch i tudalen yr Arolwg am fwy o wybodaeth.