Cynnigion Draft Bro Morgannwg Wedi Eu Lansio

13/02/20

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Cyngor Bro Morgannwg  yn y dyfodol.

Rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y cynigion ar gyfer y cyngor.

Mae'r ymgynghoriad yn dechrau ar 20 Chwefror 2020 a bydd yn dod i ben ar 13 Mai 2020. Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud. Ewch i'r dudalen adolygu am fwy o wybodaeth.

Bydd y Comisiwn yn ystyried yn ofalus unrhyw sylwadau a wneir cyn paratoi Argymhellion Terfynol.

https://cffdl.llyw.cymru/adolygiadau/02-20/cynigion-drafft-bro-morgannwg